YSTRAL GMBH MASCHINENBAU + PROCESSTECHNIK

Tyskland

Factory icon Fabrikant/ Producent

Web icon
10 Produkter

Tyskland

Bekræftet af Europages

YSTRAL-Inline dispergeringsmaskiner arbejder ifølge rotor-stator-princippet. Dispergeringsmaskinen egner sig til fremstilling af suspensioner, opløsninger og emulsioner inden for kemi, levnedsmiddel-, farma- og kosmetikindustrien. På grund af den smalle radialspalte mellem rotor og stator samt den høje periferihastighed på den drejende rotor genereres meget store skæregradienter.Produktet når ind i skærezonen via åbningen mellem rotortænderne og forlader den igen gennem åbningerne i statoren. På grund af geometrien med flere tænder på rotor og stator, indvirker flere mekaniske kræfter på det produkt, der skal dispergeres. Produktet føres gennem et rotor-stator-system. Væsken accelereres maksimalt gennem den indre rotorkrans, bremses helt ned på statorkransen og accelereres derefter maksimalt igen via den næste rotorring. På denne måde findeles dele af faststof og/eller dråber effektivt og fordeles homogent.

Anmod om et pristilbud

Tyskland

Bekræftet af Europages

Intensiv, vertikal gennemblanding af beholderens indhold i mikro- og makroområdet. Der er ikke behov for en ekstra, nedstrøms dispergering med skærekrans. På grund af den optimale dispergeringsydelse, en høj rentabilitet og den enkle håndtering af de anvendte blandingsværktøjer opfylder Dispermix de høje krav i krævende produktionsprocesser for indtræk af væsker eller pulvere i væske. Findeling af agglomerater og dermed en bedre fugtning af pulveret med væsken. Forskellige åbningsbredder muliggør tilpasning til den pågældende anvendelse. Dispermix-hovedet genererer to væskestrømme med forskellig orientering. En vertikal delstrøm er rettet direkte mod bunden, deles der og vender hele beholderens indhold. En anden delstrøm afledes horisontalt i Dispermix-hovedet og føres gennem dispergeringszonen. Dele af faststof og/eller dråber findeles pålideligt og fordeles homogent.

Anmod om et pristilbud

Tyskland

Bekræftet af Europages

Fleksibilitet inden for kemi, levnedsmidler, kosmetik- og farma-produktion. Med en enkelt maskine kan forskellige produkter og produktmængder fremstilles med det bedst egnede værktøj. Værktøjsskaftet kan adskilles fra drevet i en håndevending, f.eks. for rengøring, mens der arbejdes videre med et andet skaft. Værktøjsskaftet her en aksel, der er lejret separat fra motoren, og som drives via en stikforbindelse. Der er desuden mulighed for at supplere med et mobilt løftestativ, hvilket giver yderligere fleksibilitet. Batch-størrelser fra 5 til 2.000 l afdækkes af X50-, X100- og X200-serien. X100/X50-adapteren gør det muligt også at producere mængder fra 5 til 1.000 l med en X100. Da det er nemt at udskifte skafterne kan du udføre ledestråleblanding, blandingsdispergering, dispergering, indsugning af pulver og fugtning

Anmod om et pristilbud

Tyskland

Bekræftet af Europages

Du opnår et stort rationaliseringspotentiale grundet sammenfatningen af forskellige procestrin i en maskine: Produktionstider minimeres, enkelte delprocesser bortfalder helt og produktionsomkostninger reduceres. YSTRAL Conti-TDS er baseret på princippet for YSTRAL Inline-dispergeringsenheden. Et særligt rotor-stator-system genererer et højt undertryk og indsuger pulver uden støv og spild direkte ind i væsken. Det indsugede pulver dispergeres omgående og under effekt fra sakse. En renere fremstillingsproces på grund af indtræk af pulver uden støv og spild - også af klæbende eller støvende pulver, eller pulver der er vanskeligt at fugte. Indsugning og dispergering af pulvere direkte fra silo (via buffertragt), storsæk, tragt, sæk, tønde, etc. Optimeret resultat af en bedre udvikling, en større effektivitet på råstofferne og en højere produktkvalitet.

Anmod om et pristilbud

Tyskland

Bekræftet af Europages

Farver og lakker, fuge- og isoleringsmasser. Coatings, chokolademasser, mælkeprodukter, personlig pleje og mange andre produkter produceres på anlæg fra vores virksomhed. Deres rentabilitet og effektiviteten på deres fremstillingsprocesser kan øges væsentligt ved hjælp af de individuelt konstruerede procesanlæg. Kundespecifikke procesanlæg anvendes i hele verden af vores kunder. Containersystemer, der kan anvendes fleksibelt på forskellige lokationer, står til rådighed lige som vores Skidded Units, som udgør automatiserede produktionsenheder, der er komplet opbygget på rammer. Administration af recepturer, visning, vejning, måle- og reguleringsteknik, beholdere og rørledninger, CIP-systemer - vi bygger alle anlæg komplet på vores fabrik. De aftages herefter af jer efter en prøvekørsel under produktionsbetingelser. Vores teknikere står gerne til jeres rådighed på stedet ved opbygning og i driftsættelse samt med serviceydelser.

Anmod om et pristilbud

Tyskland

Bekræftet af Europages

DaiTec byder på alle fordelene ved Conti-TDS-teknologien og er derfor skræddersyet specielt til kravene i mejeri- og levnedsmiddelindustrien. Den skiller sig ud med sit 3A-certificerede design og et bord med tragt til pulveropgaver i en ergonomisk arbejdshøjde.Den tilsluttes direkte på eksisterende beholdere og er klar til drift i et snuptag. På grund af maskinens kraftige sugevakuum kan den ud over indsugning fra tragten også indsuge og dispergere direkte fra pulvertønden med sugerør. Den sørger for en støvfri tømning af tønder, transport af pulver, indtræk af pulver, fugtning af pulver og dispergering. Homogene og meget stabile dispergeringer med høj koncentration, der er fri for agglomerater, på grund af anvendelsen af en høj skæreenergi og fugtning/dispergering af pulvere under vakuum. Fremragende emulgeringsegenskaber - smalt spektrum af dråbestørrelsen, også uden højtrykshomogenisator. 3A-certificeret design

Anmod om et pristilbud

Tyskland

Bekræftet af Europages

YSTRAL ledestråleblander opfylder samtlige krav, der stilles til en fuldstændig og homogen gennemblanding af indholdet af en beholder. Effektiv mikro- og makrosammenblanding af hele beholderens indhold uden indtræk af luft. Komplet stofudveksling over alle beholderniveauer på grund af den vertikale gennemblanding. Den anvendte energo omsættes op til 90 % i vertikalt flot – intet roterende beholderindhold. Selv tunge sedimenter suspenderes af målrettede flows. Roterende dele er beskyttet mod uforsætlige indgreb. Ved åbne beholdere er en fiksering af beholderen ikke nødvendig. En hurtigt drejende rotor, der er omgivet af en stator, genererer en nedadrettet ledestråle, der leder væskestrømmen direkte ned på beholderens bund. På beholderens bund deles strømmen og genererer et opadrettet flow på ydervæggen. På overfladen ledes væskestrømmen igen mod beholderens bund.

Anmod om et pristilbud

Tyskland

Bekræftet af Europages

Den seneste generation af multifunktionelle YSTRAL PiloTec-procesanlæg giver dig mulighed for også at anvende produktionsprocesser i laboratoriemålestok. På grundlag af Conti-TDS-teknologien kan pulver indsuges uden støv, fugtes og dispergeres under vakuum i en arbejdsgang. Et enkelt skift af værktøjer gør det muligt at betjene enhederne i innovative Multi-Z eller Z Inline- processer med skærekranssystemer i flere niveauer med høj præcision. Veletablerede processer og et specifikt energi-input uafhængigt af batch-størrelsen garanterer at du opnår fremragende og ensartede resultater. Disse kan uden problemer overføres til produktionsstandarden - en sikker opskalering til ystral procesanlæg. Modulopbygningen gør det muligt at udvide til PiloTec-Plant-procesanlæg med ystral blandingsteknik, systemer til håndtering af pulvere og væsker, måleteknik og sensorik, løftestativer og øvrige modulopbyggede komponenter.

Anmod om et pristilbud

Tyskland

Bekræftet af Europages

TDS-induktionsblandere indsuger pulver, væsker eller gasser under niveau i væsker og homogeniserer samtidigt beholderens indhold. Det påkrævede vakuum til indsugningen genererer i blanderhovedet. Maskinen indbygges oppefra i beholderen med en flange eller travers. Alternativt kan TDS-induktionsblanderen drives på en løfteramme. Pulveret indsuges fra tønder og tilføres under niveau i væsken, ved at det indblandes og vædes omgående. Blanderhovedet genererer det dertil påkrævede undertryk. Støvbelastningen ved pulverindtrækket undgås via en udsugningen direkte fra sækken. Effektiv mikro- og makrosammenblanding af hele beholderens indhold ved samtidigt pulverindtræk. Komplet stofudveksling og homogenitet over alle beholderniveauer grundet blandingsprincippet for ledestråler. Omgående fugtning under væskeniveau. Også væsker og gasser kan indsuges.

Anmod om et pristilbud

Tyskland

Bekræftet af Europages

YSTRAL højeffektive dispergeringsmaskiner arbejder ifølge rotor-stator-princippet med høje skæregradienter. Den ekstreme finfordeling af faststoffer (suspensioner) og væsker (emulsioner) i tilvejebragte flydende midler opnås gennem den perfekt afstemte vekselvirkning af forskellige findelingsprocesser. Dispergeringsværktøjerne med høj præcision tilpasses individuelt til den pågældende opgave. Robuste rotor-stator-værktøjer med en smal radialspalte giver høje skæregradienter. Der opnås en stærk dispergerende virkning gennem stødvise og højfrekvente trykafspændingsprocesser. Dele af faststof og/eller dråber findeles pålideligt og fordeles homogent. Forskellige parringer af rotor og stator gør det muligt at tilpasse til den pågældende anvendelse. Intet roterende beholderindhold - ingen dannelse af propper og intet luftindtræk. Ingen fritløbende aksel og ingen fritløbende dispergeringsværktøjer. Dispergering af batches direkte i beholderen.

Anmod om et pristilbud

Domain icon Fabrikant/ Producent

YSTRAL GMBH MASCHINENBAU + PROCESSTECHNIK

Wettelbrunner Str. 7

79282 Ballrechten-Dottingen - Tyskland

momsnr.
Kontakt