GEMÜ N082

Trykformindsker

Beskrivelse

Trykreduktionsventilerne GEMÜ N082, N182 og N782 sikrer et konstant udgangstryk i procestekniske anlæg ved at udnytte differenstrykket. Når trykket stiger på udgangssiden, er fjederkraften mindre, og ventilen lukker, ved at fjederen løftes. Trykket reduceres, indtil kræfterne fra fjederkraft og udgangstryk er i balance. Når trykket falder, åbnes ventilen ved, at fjederkraften trykker på membranfladen via styrehullet. Udgangstrykket kan aflæses på det membranbeskyttede manometer (fås ikke til N782), og fjederkraften indstilles efter behov ved hjælp af en stilleskrue. - Arbejdstrykket kan indstilles ganske let med en stilleskrue og sikres med den integrerede kontramøtrik. Det er muligt efter behov at plombere den anvendte indstilling - Den strømningsgunstige udformning af ventilhuset sørger for gode flowværdier - Reguleringsafvigelser minimeres ved hjælp af den store styreflade og spiralfjederen - Aktuatoren er hermetisk adskilt fra mediet

Ventiler til industriarmaturer
  • Trykformindsker

Produktets specifikationer

materiale PP-B; PVC; PVDF
Ventilhustype Tovejs- friløbsventilhus
Procestryk 0 til 6 bar
DN 65 til 100
Væsketemperatur -20 til 100 °C

Andre produkter fra denne virksomhed